Kullanım Koşulları

 1. Bu sitedeki tüm içerik her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar TOÇEV’e aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun TOÇEV’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla kullanıcılar kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Bu sitede yer alan her türlü içerik ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.
 2. TOÇEV sitesindeki bağlantılar sizi mevcut ağının dışına götürebilir. TOÇEV, bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir. TOÇEV, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. TOÇEV’e bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.
 3. TOÇEV, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve işbu web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. TOÇEV, web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.
 4. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının TOÇEV faaliyetlerine engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, TOÇEV, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 5. TOÇEV tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, işbu web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 6. İşbu web sitesinde yer alan tüm unsurlar sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır TOÇEV işbu web sitesi dahilinde yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Bununla beraber internet aracılığıyla TOÇEV’e ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb. dâhil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri TOÇEV’e geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin TOÇEV tarafından gizli tutulması zorunda değildir.
 7. 18 yaşından küçüklerin, TOÇEV’e ait web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından TOÇEV sorumlu değildir. Reşit olmayan bir kişiden ebeveynlerinin onayı olmadan kasıtlı olarak bilgi toplamıyoruz. Ebeveynleri ve/veya velileri, reşit olmayan birinin web sitemizi kullanırken gerçekleştirdiği çevrimiçi faaliyetler ve ilgi alanları konusunda aktif rol oymamaya teşvik ediyoruz. Bu kapsamda eğer reşit olmayan biriyseniz, lütfen web sitemizi kullanmadan önce ebeveyninizden izin alın. Belirtmek isteriz ki, ebeveyniniz ve/veya veliniz daha önce vermiş onayı dilediği zaman iptal edebilir.
 8. İnternet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler bulunmakla beraber bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.
 9. TOÇEV, işbu web sitesinde, “Kullanım Şartları”nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
 10. Kullanıcı, web sitesi üzerinde TOÇEV’e veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, TOÇEV’in bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların TOÇEV izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 11. Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler TOÇEV’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

İşbu “Kullanım Şartları” ve “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni” Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri’nin yetkili olacaktır.

Kullanıcı, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Şartları” ve “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni”ni okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve TOÇEV’e ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.